Få lån med betalningsanmärkningar och skulder

Om du har betalningsanmärkningar och skulder skulle nog många avråda dig från att låna pengar. På ganska goda grunder. Det är dock inte ovanligt på något sätt att någon hamnar i en situation där det är lämpligt att ta lån, trots att man har betalningsanmärkningar och skulder. Men hur gör man? Det är en av de frågor som vi hoppas kunna besvara!

Det är inte skulderna som är problemet, utan betalningsanmärkningarna

Skulder har de flesta. Det kan vara en skuld till CSN, ett bolån eller något man köpt på kredit. Det är nog betydligt vanligare att vi svenskar har skulder än att vi är helt skuldfria. Av det följer att det också är fullt möjligt att låna pengar trots skulder.

Betalningsanmärkningar är däremot ett stort bekymmer. En betalningsanmärkning är, om man ska vara krass, ett bevis på att du haft en skuld du inte betalat i tid. Det är inte så konstigt att en presumtiv långivare reagerar negativt på det. 

Ju fler betalningsanmärkningar du har, desto jobbigare blir det. De flesta banker och kreditmarknadsinstitut säger nej om du har en enda betalningsanmärkning. Andra kan bevilja ett lån med betalningsanmärkningar och skulder så länge det bara är en eller ett par anmärkningar. Någon enstaka långivare godtar upp till tio anmärkningar. Det finns långivare som inte har en absolut gräns som inte får överskridas utan som alltid gör en helhetsbedömning. Hur gamla dina betalningsanmärkningar är kan också vara av betydelse. Ju äldre anmärkning desto mindre säger den om din förmåga att betala av på ett lån idag.

Så höjer du dina chanser att få ett lån med betalningsanmärkningar och skulder

Så länge dina skulder inte ligger hos Kronofogden och du har någon form av inkomst ska det vara möjligt att få ett lån! Här har vi samlat information om några saker som kan göra så att dina odds förbättras.

Betalningsanmärkningar försvinner så småningom

En betalningsanmärkning syns i tre år. Om du behöver låna pengar nu är det kanske ingen större tröst. Om det inte skulle vara så att en eller flera betalningsanmärkningar du har är så gamla att de faktiskt är på väg att försvinna. Då kan det vara smart att helt enkelt vänta ut det datumet. För varje anmärkning som försvinner kommer din kreditvärdighet att öka lite.

Din inkomst avgör din kreditvärdighet

Något som faktiskt är viktigare än om du har betalningsanmärkningar är vad du tjänar. Då talar vi om din taxerade inkomst från föregående års deklaration. Det är ju den som syns i de register där kreditupplysningsföretagen hämtar sin information. Om du inte har en inkomst i form av lön kan det ibland räcka med arbetslöshetsersättning, studiemedel eller pension. Åtminstone om du inte tänkt låna så mycket. Har du blivit nekad ett lån med betalningsanmärkningar och skulder? Det kan bero på att du ansökt om att få för mycket med för låg lön. Testa att ansöka om ett lägre belopp. Kan du höja din lön är det naturligtvis jättebra. Men det kommer inte att höja ditt kreditbetyg innan det syns i deklarationen att din inkomst ökat.

Hitta en expert på lån med betalningsanmärkningar och skulder

Även om man vet att det finns långivare som accepterar lån med betalningsanmärkningar så är de svåra att hitta. Det beror på att det finns så många aktörer på lånemarknaden så alla med nischade erbjudande försvinner i mängden. Genom oss får du hjälp att hitta banker och kreditmarknadsinstitut som är specialiserade på kunder med betalningsanmärkningar. De jobbar lite annorlunda såtillvida att de tittar extra noga på din ekonomi i nuet. Så länge du har en fast inkomst eller annat som talar till din fördel kan du få ett lån. Du ska dock vara medveten om att lån med betalningsanmärkningar och skulder har högre ränta.

Välj rätt typ av lån

Vissa lån med betalningsanmärkningar och skulder är lättare att få än andra. Generellt kan man säga att det är lättare att låna lite än mycket om du har någon enstaka betalningsanmärkning. Om det är ett sms lån du är ute efter är chanserna goda så länge du bara har en inkomst. Har du lånat mycket tidigare? Då ska du välja ett sms lån med betalningsanmärkningar och skulder utan UC. Annars kan det hända att det faktum att du har många kreditupplysningar göra att det blir svårare att låna.

Ett samlingslån är ett annat lån du kan ha chans att få med betalningsanmärkningar och skulder. Ett samlingslån innebär refinansiering av befintliga lån. Du byter ut flera dyra lån mot ett som är bättre.